Kongskilden

Sagnomsust kildevann med påståtte fertile og potente krefter..


Om Kongskilden

Allerede fra år 927 EK, med andre ord over 100 år før Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad i år 1031 EK, sies det at Kongskilden i Lauperak har vært viden kjent for sine påståtte fertile og potente krefter.

I nyere tid har imidlertid kongedømmet etablert det allmektige organet, Mattilsynet. Kilden har således blitt krevd for omfattende dokumentasjon på at det faktisk er vann..
Så snart de høye herrer i Mattilsynet er overbevist, vil Ranchen Lauperak starte tapping og salg for hele det globale markedet som måtte ha behov for dets egenskaper.

Arvid som selv i løpet av det siste året i Lauperak har bygget seg opp en eventyrlig erfaringsbasert spisskompetanse på kildens påståtte krefter, er så begeistret at han nok en gang satser store penger han foreløpig ikke har for å få realisert forretningsplanen om global distribusjon.

Alle som ønsker er imidlertid nå, som i over tusen år, hjertelig velkommne til å nyte vannet direkte fra kilden, helt vederlagsfritt!