Bobil Fricamp

Da Ranchen Lauperak i år har benyttet all innmark til beite, har vi et større areal hvor vi tidligere lagret rundballer, nå disponibelt for bobiler og camping! Området ligger idyllisk til og er midt i blinken for camping..

Men for ordens skyld, og ikke minst for å betrygge vårt byrokrati, er ikke plassen bygget for eller tilpasset/regulert til Campingplass. Vi mener imidlertid at Fricamp, med Friluftsloven og Allemannsretten i tankene, er dekkende.

Det kreves ingen betaling, men et bidrag til dekning av selvkost mtp oppgrusing og vedlikehold, settes pris på..